Home   พบกับเว็บ TechServe เต็มรูปแบบ เร็ว ๆ นี้

                         บริษัท เทคเซิฟ ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน IT ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เรา ตระหนักดีถึงการแข่งขันของธุรกิจในโลกปัจจุบัน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป  ดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่า  การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจ

                 มิใช่เพียงแค่นำมาใช้เท่านั้น การรู้จักและเข้าใจในเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างลงตัวและเหมาะสม  ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้องค์กรมีเทคโนโลยีใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ประหยัดอีกด้วย

                 ขอโอกาสให้ทีมงานของเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านทุกองค์กร หรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป ซึ่งเรายินดีนำเสนอสินค้าซึ่งมีคุณภาพพร้อมบริการเพื่อให้ทุกท่านพึงพอใจสูงสุด...

86/14 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

86/14 M.4 Bansuan, Muang, Chonburi 20000

To contact us:

Phone: 0-3879-6939

Fax: 0-3879-7010

E-mail: sales@techservesystem.com